fbpx
Palágyi Kata tanácsadó szakpszichológus és mediátor honlapja

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Palágyi Kata egyéni vállalkozó (Székhely: 1151 Sződliget u 45/a ; Adószám:56915983-1-42 Nyilvántartási szám :55621104 E-mail cím: bejelentkezes@palagyikata.hu; Honlap: www.palagyikata.hu) – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.palagyikata.hu honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások (blogbejegyzések) és ezekhez tartozó személyes szolgáltatások (pszichológiai tanácsadás)– a továbbiakban: „Szolgáltatások” – igénybevételének feltételeit szabályozzák.

  1. Az ÁSZF időbeli hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. szeptember 1. napján lépnek hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat bármikor, részben vagy egészben módosítsa. Az ÁSZF módosítások a közzétételtől lépnek hatályba.

  • A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató online pszichológiai tanácsadást nyújt a Megrendelőnek, melyet a Pszichológusok Etikai Kódexe által javasolt etikai elvek betartásával végez. („Szolgáltatás”) A Szolgáltatás célja az Megrendelő mentális egészségének, állapotának javítása, életvezetésének fejlesztése.

A szolgáltatás nem terápia, Szolgáltató a Szolgáltatás során nem lépi túl szakmai kompetenciáinak határait, a 2012. évi C. törvény 187§-nak teljes mértékben megfelelve nem folytat egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatot. Ehhez kapcsolódóan kijelenti, hogy amennyiben a folyamat résztvevőjének pszichoterápiára merül fel igénye vagy szüksége a folyamatot azonnali hatállyal lezárja, és a törvényben meghatározott szakképesítéssel rendelkező szakember felkeresését javasolja a Szolgáltatást igénybe vevő Félnek.

A megbízás jellegéből adódóan nem eredménykötelem.

  • A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót párkapcsolati, illetve egyéni pszichológiai omline konzultáció tartásával. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Palágyi Kata pszichológus, egyéni vállalkozó.

  • A szerződés létrejötte

Jelen Szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: Felek – között a Megrendelő a bejelentkezes@palagyikata.hu email címen történő kapcsolatfelvétellel jön létre. Megrendelő kizárólag cselekvőképes, természetes személy lehet. Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást.

A Megrendelő jelen Szerződési feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. Megrendelő a bejelentkezést követően nyilatkozik jelen ASZF elfogadásról. Jelen szerződéses feltételek elfogadása a Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal történik, melyhez a Szolgáltató aláírására nincs szükség.

  •  Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a kapcsolatfelvételt megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett kérést indoklással vagy anélkül elutasítsa. Az elfogadott kérések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

  •  A felek kapcsolattartása

A sikeres kapcsolat felvételt követően a konzultáció pontos időpontjáról elektronikus levélben egyeztetnek. Megrendelő részéről az időpont írásbeli (e-mail útján történő) és az ASZF elfogadásával a Szerződés a Felek között létrejön. Az időpont kizárólag jelen Szerződés 9. szakaszában foglaltak szerint módosítható.

  • A konzultáció időtartama

A konzultáció alkalmanként 45 percetpercig tart. A párkapcsolati konzultáció 60 pericg tart. Megrendelő esetleges késedelmes érkezése miatt nem hosszabbítható meg, ilyen esetben is a teljes díj fizetendő.

  • A Szolgáltatási folyamat hossza

Az első alkalmat követően a Felek megegyeznek a konzultációs folyamat várható hosszáról, amit később szükség esetén közösen módosíthatnak.

  • Lemondási feltételek

A konzultáció megkezdésének időpontja előtt legkésőbb 24 órával a konzultáció mindkét fél részéről következmény nélkül lemondható, új időpont egyeztethető. A 24 órán belüli lemondás esetén a Megrendelő köteles megtéríteni a konzultáció díjának  50%-át. A Szolgáltató általi lemondás esetén pedig a következő ülés díjának csak 50%- át kell a Megrendelőnek megfizetnie.

10.        A szolgáltatás díja

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató mindenkor az első alkalommal egyeztetett megbízási díjra jogosult. megbízási díjra jogosult. A megbízási díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza és átutalással kerül kiegyenlítésre számla alapján a konzultáció időpontja előtt.

A már megkezdett 8. pont szerinti folyamat során ár változtatást nem érvényesít.

11.        A szerződés megszűnése

A jelen szerződés megszűnik:

– A Megrendelő és a Szolgáltató szóbeli közös megegyezésével.

– Azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén.

 Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik Féllel ajánlott, tértivevényes levélben kell közölni. Amennyiben a rendkívüli felmondásra a Megrendelő részéről került sor a teljesítés bármely szakaszában, Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás teljes díját megfizetni 9. pontban meghatározottak szerint.

Szolgáltató jelen Szerződés 2. szakaszában meghatározott szakmai indokkal, az ott meghatározottak szerint (terápia szükségessége) a Szerződést egyoldalúan, rendes felmondással felmondhatja.

12.        Kártérítési felelősség

A Szolgáltató a Szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

13.        Szerzői jogok

A www.palagyikata.hu weboldal szerzői jogvédelem alá tartozik. Az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egészét vagy egyes részeit bármely formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben tárolni, kinyomtatni, azokat másnak nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A szerzői és szomszédos jogok a folyamat lezárultát követően és mindenkori jogszabályi feltételek szerint érvényben maradnak.

14.        Panaszkezelés:

Megrendelő a szolgáltatással kapcsolatos panaszát e-mailben az bejelentkezes@palagyikata.hu címen jelezheti a Szolgáltatónak, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

15.        Teljességi záradék

A jelen ASZF a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek általános megállapodását tartalmazza. A jogviszony keletkezése, és a folyamat során keletkezett írásbeli, vagy írásba foglalt (online felületen tett nyilatkozat, levelezés, e-mail), a Felek Szerződéses akaratára vonatkozó dokumentumok a Szerződés részévé válnak, azokat mint egységes egészet kell értelmezni. 

16.        A szerződés hatálya

A Szerződés határozott időtartamra, a Szolgáltatás tartamára jön létre, és annak módosulása esetén lezárúltáig hatályban marad. 

17.        Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Szolgáltató mindenkori adatkezelési tájékoztatóját és GDPR nyilatkozatát külön dokumentum tartalmazza, melyet Szolgáltató a weboldalán közzétesz.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát. Cookie (Süti ) tájékoztató A Sütik feladata A sütik információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak, továbbá részt vesznek néhány látogatói statisztikai információ gyűjtésében. A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a palagyikata.hu weblapot, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k A weblap alkalmazza a Google Analytics .A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a palagyikata.hu és aldomainjai információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Bezárás